loadingimg

Wczytuję dane...
  • Użytkownicy online: 0
  • Aktualny czas:
  • Szukaj
szt. na kwotę 0.00 PLN
Dostawa

Moskitiera Okienna Ramkowa
Cena:12,00 PLN
Wysyłka od: 13.90 PLN
Bestsellery
Folia okienna mleczna gładka 90 x 50cm
Folia okienna mleczna gładka 90 x 50cm
Cena:5,25 PLN
Wysyłka od: 13.90 PLN
Producenci
Wyświetl produkty wybranego producenta:
Subskrypcja
Zapisz się do newslettera:
Polityka prywatności

Firma IDEALFIX zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje zasady przetwarzania danych osobowych użytkowników strony internetowej firmy IDEALFIX Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej,bądź firmy.

Korzystając ze strony internetowej firmy IDEALFIX, Użytkownik zgadza się na zapisy określone przez Politykę Prywatności oraz na Warunki Korzystania ze Strony. Osoby, które nie akceptują tych warunków i zapisów proszone są o niekorzystanie z niniejszego serwisu.
Przetwarzane dane
Firma IDEALFIX gromadzi tylko takie dane osobowe i firmowe, które odpowiadają celom, do których mają być użyte, np. imię i nazwisko, adres zamieszkania, informacje kontaktowe, dane umożliwiające dostarczanie klientowi towaru i usług oraz otrzymywanie informacji zwrotnej na temat produktów i usług firmy IDEALFIX. Dane osobowe zbierane są głównie bezpośrednio od osób, których te dane dotyczą.
Cele przetwarzania danych
Firma IDEALFIX gromadzi i przetwarza dane osobowe m.in. w następujących celach:
Nawiązywanie kontaktu zarówno z klientami Hurtowymi i ich przedstawicielami np. w sprawach związanych z usługami.
Wykorzystanie informacji zwrotnych na temat firmy IDEALFIX umożliwiających ocenę i doskonalenie oferowanych produktów i usług.

Ochrona danych osobowych
Firma IDEALFIX zobowiązuje się zastosowania wszelkich środków technicznych i organizacyjnych w celu zabezpieczenia danych osobowych przed nieuprawnionym do nich dostępem. Ochronę zapewniamy poprzez zastosowanie systemu szyfrowania, sprawowanie kontroli nad dostępem do danych osobowych, sprawowanie kontroli nad procesem administrowania prawami użytkownika oraz poprzez przeprowadzanie odpowiednich szkoleń pracowników zajmujących się przetwarzaniem danych osobowych.

Prawa osób, których dane dotyczą
Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługują prawa związane z procesem przetwarzania ich danych. Takie osoby mogą:
Zwrócić się z prośbą do firmy IDEALFIX o potwierdzenie faktu przetwarzania swoich danych osobowych. Takim osobom przysługuje również prawo do otrzymania kopii swoich danych w zrozumiałej formie;
Wystąpić z żądaniem o usunięcie lub zaktualizowanie swoich danych osobowych jeżeli są one niepełne, nieadekwatne do celu ich wykorzystania, błędne lub nieaktualne.
Zrezygnować z subskrypcji materiałów marketingowych firmy IDEALFIX.
Należy pamiętać, że odpowiednie lokalne regulacje prawne dotyczące ochrony danych osobowych mogą zawierać zapisy narzucające spełnienie dodatkowych warunków związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz prawami osób, których te dane dotyczą.